Разпределение на платен отпуск от минали години към януари 2012