Разширена ведомост (потребителски изглед), експортирана в MS Excel