Филтриране на колони, избор на колони за скриване/показване

Филтриране на колони, избор на колони за скриване/показване