Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ