Версия 180303.1

Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5

Във версия 180303.1 е отстранен проблем с името на фирмата в Дискета за извънтрудови правоотношения.

ВНИМАНИЕ!

Внимание! Важно!Версия 180103.1 е изтеглена от употреба. Ако вече сте я инсталирали и имате проблем с базата данни, потърсете ни незабавно, без да предприемате НИЩО за неговото отстраняване! Можем да възстановим всичко от служебен (скрит) архив, който програмата прави автоматично при смяна на версията, и затова е много важно той да остане неповреден.

Молим да ни извините за причиненото неудобство!


 

Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения.

Във връзка със зачестилите разнопосочни вирусни атаки в мрежата, припомняме колко е важно АРХИВИРАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.

Архивирайте редовно! Това е единствения начин да защитите и възстановите работата си след срив.изтегли актуална версия

Промените в тази версия са описани подробно в Регистър err/new.

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки – ДЕМО версия.

Регистрационен ключ онлайн – Генератор на ключове.


Внимание! Важно!При необходимост, по-стара версия на програмата може да бъде изтеглена и инсталирана оттук. Това действие е извъредно! Добре е неговата целесъобразност да бъде предварително обсъдена със сервизен специалист, за да си спестим излишни грижи и грешки.

Смяната на версията задължително трябва се предхожда от архивиране на данните!

Номерът на версията е включен в името на файла: winrz_версияNo.exe .

Спряна версия

Версия 120202.2, публикувана на 2 февруари 2012, е изтеглена от употреба поради следната причина:

Част от потребителите смятат, че дните отложен платен отпуск от 2011 са с падеж 31.12.2013 г., а не 31.12.2012, както е заложено в програмата. Разработеният алгоритъм ние базирахме върху Кодекс на труда (чл. 7, 173, 176 ал.3, §3ж, §3з), НРВПО (чл.22, 37а,б) и Отговор на МТСГ от 17.11.2011 във връзка с  §3ж от ПЗР на КТ. Тъй като арбитражът на този проблем не е в нашите възможности, програмата е преработена така, че да позволи на всеки потребител сам да дефинира тези параметри.

Преработената версия 120202.2 е публикувана на 6 февруари 2012 г.

Обновяване на ПАСОСС-Работни заплати 4

От 1 януари 2011 г, както обявихме още в края на 2009 г, преустановяваме поддържането на ПАСОСС-Работни заплати 4. Има още