Версия 200923.1

Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5

Във версия 200923.1 е отстранена грешка филтъра на Справки,  при избор на критерий <> (различен).

–*–

Напомняме, че в Кадрова информация > Отпуск > Отпуск за минали години е добавена колона Служебна корекция. В нея могат да се въвеждат положителни или отрицателни стойности, с цел корекция в текущата година на натрупан за минали години отпуск, по преценка на потребителя.

Въвеждането на Служебна корекция, на този етап, налага ръчна актуализация полетата Остатък и Минали години.
Промяна е направена и в справката – Справки > Кадрова информация > Платен отпуск. Добавени са колони Служебна корекция (въведената стойност) и Минали години общо (дните платен отпуск от минали години след корекцията).


За обработка на добиващия все по-голяма популярност и актуалност платен неприсъствен ден е необходимо да се дефинира ново събитие в Календар.  Помощ ще намерите тук.


Във версия 200130.1 е включен Модул Справка  по чл.73 ал.6. За да бъде достъпен за ползване, по желание на потребителя, той трябва да се добави към неговия профил. Това става по обичайния начин, с генериране на нов Рагистрационен ключ, след заплащане на покупка или наем за ползване. Научи повече…

Базовата цена за абонати, до 20.02.2020 г., е преференциална – 99,00 лв без ДДС. Крайната цена на модула за всеки потребител зависи от конфигурацията на програмата (мрежова/локална), брой фирми и брой работни места.


Във връзка със зачестилите разнопосочни вирусни атаки в мрежата, припомняме колко е важно АРХИВИРАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.

Архивирайте редовно! Това е единствения начин да защитите и възстановите работата си след срив.изтегли актуална версия

Промените в тази версия са описани подробно в Регистър err/new.

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки – ДЕМО версия.

Регистрационен ключ онлайн – Генератор на ключове.


Внимание! Важно!При необходимост, по-стара версия на програмата може да бъде изтеглена и инсталирана оттук. Това действие е извъредно! Добре е неговата целесъобразност да бъде предварително обсъдена със сервизен специалист, за да си спестим излишни грижи и грешки.

Смяната на версията задължително трябва се предхожда от архивиране на данните!

Номерът на версията е включен в името на файла: winrz_версияNo.exe .

Спряна версия

Версия 120202.2, публикувана на 2 февруари 2012, е изтеглена от употреба поради следната причина:

Част от потребителите смятат, че дните отложен платен отпуск от 2011 са с падеж 31.12.2013 г., а не 31.12.2012, както е заложено в програмата. Разработеният алгоритъм ние базирахме върху Кодекс на труда (чл. 7, 173, 176 ал.3, §3ж, §3з), НРВПО (чл.22, 37а,б) и Отговор на МТСГ от 17.11.2011 във връзка с  §3ж от ПЗР на КТ. Тъй като арбитражът на този проблем не е в нашите възможности, програмата е преработена така, че да позволи на всеки потребител сам да дефинира тези параметри.

Преработената версия 120202.2 е публикувана на 6 февруари 2012 г.

Обновяване на ПАСОСС-Работни заплати 4

От 1 януари 2011 г, както обявихме още в края на 2009 г, преустановяваме поддържането на ПАСОСС-Работни заплати 4. Има още