Какво предлагаме?

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ (версия 5) е desktop базиран софтуер за труд и работна заплата, част от Компютърно счетоводство ПАСОСС (пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност и Складовото Стопанство), създаден и поддържан от 1992 г. © ЗЕН Електроникс
СЕРВИЗНА КАМПАНИЯ 2023

С какво можем да ви бъдем полезни?

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ 5 притежава
всички отличителни за продуктите от пакет ПАСОСС® характеристики:
независимост от промяна на базови параметри, гъвкава настройка, лекота и удобство за работа, надежден сервиз.

ФОКУС

Ние препоръчваме

Модул Калкулатор

Удобен и полезен помощник при обработка на хонорари: изчисляване на брутен хонорар от зададена нетна сума за получаване или от зададени общо разходи.

Научи повече

Други наши продукти

Разработваме софтуер за компютърно счетоводство от 1992 г. Предлагаме desktop базирани приложения и web базирани платформи. Готови сме винаги да добавим специфичен модул по желание на потребителя, за автоматизация на конкретен бизнес процес.

Имате проект, който сте готови да обсъдим?

За да ви бъдем полезни, дайте ни повече информация.
Бърз контакт070017353