Конвертиране на база данни формат Access 97

11.02.2019

Работата на програмата ПАСОСС-Работни заплати 5 е пряко свързана с Microsoft Office, тъй като приложението Access, което управлява базата данни, е част от този пакет. Последните обновявания (Update) на Windows, направиха невъзможна работата на програмата, тъй като Microsoft без предупреждение спря поддръжката на инструменти за работа с база данни формат Access 97, който се ползва при някои от нашите потребители. По тази причина ни беше необходимо време, за да разработим нужните промени. Във версия 190211.0 предоставяме функция за конвертиране на база данни от формат Access 97 към формат Access 2003. Това ще осигури нормалната работа на програмата ПАСОСС – Работни заплати и трябва да бъде направено в определена последователност.

За да си сигурен, че твоята база данни има нужда от конвертиране

 1. Убеди се, че актуалните ъпдейти на Windows към настоящия момент са инсталирани успешно.
 2. Влез в произволна фирма за 2019 г. и генерирай Ведомост. Не отваряй други функции от менюто, за да избегнем излишни усложнения!!!
 3. Ако вместо справката на екрана се визуализира следното съобщение, базата данни има нужда от конвертиране:
  Access 97 грешка
 4.  В случай, че ведомостта се визуализира, базата данни е годна за работа и не изисква конвертиране.

За да конвертираш базата данни

 1. От описания по-горе екран за грешка, излез с [ОК]. Нека програмата ПАСОСС – Работни заплати остане затворена (нестартирана).
 2. Обнови програмата по обичайния начин, като изтеглиш версия 190211.0 (или по-нова). Не забравяй най-напред да направиш надежден архив!
 3. В стартовия диалог Фирми и години, само маркирай 2019 година на произволна фирма. Само маркирай, не отваряй!
 4. Избери от Служебни функции > Конвертиране на Access База данни от 97 на 2003. На екрана се визуализира прозорец с информация и въпрос:
  Да се цонвертира ли базата данни?
 5. Избери бутон [Да]. Визуализира се нов прозорец, който трябва да остане отворен, докато в него се извършват определените операции. След приключването им прозорецът се затваря сам и програмата се връща на диалога Фирми и години:
  Екран конвертиране
 6. Избери Фирма > Година > Справки > Ведомост и повтори теста, описан в началото. Ако ведомостта се визуализира, програмата е готова за нормална работа. 
 7. В случай, че след конвертирането програмата не работи нормално, не се колебай да се свържеш незабавно с нас, преди да предприемеш каквито и да било сервизни действия!!! 

Аналогично трябва да се конвертира базата данни за всяка (минала) година, за която програма ПАСОСС – Работни заплати не работи след update на Windows.

Коментари са забранени.