Указание на НАП за изпълнение на Наредба Н-8, след 01.01.2013 г.

20.05.2013

Компютърно счетоводство ПАСОСС, меню декларацииВъв връзка със становище 20/00/12 от 10.01.2013 г. за измененията и допълненията на Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обновена в ДВ 103/28.12.2012 в сила от 01.01.2013) и възникващите ежедневно колебания и спорове с потребители на ПАСОСС-Работни заплати 5 относно подаването на Декларации образци 1 и 6, отправихме към НАП следното официално запиване:

Заплати за месец януари са начислени на 24 февруари и ще бъдат изплатени на 10 март. Какви данни трябва да се включат в Декларации 1 и 6?

Вариант 1: До 25 февруари се подават Декларации 1 и 6, и в тях се включват осигуровки върху МОД без ДДФЛ, а след изплащане на заплатите на 10 март се подава корегираща Декларация 1 за реалните заплати и съответно Декларация 6 с данъка и допълнителните осигуровки. (точка 3.1, пример 2 от становището)

Вариант 2: До 25 февруари се подава Декларация 1 с начислените възнаграждения и ДОД и Декларация 6 само с осигуровките. След изплащане на заплатите на 10 март се подава отново само Декларация 6 за ДДФЛ. (точка 3.3 пример 3 от становището)

Вариант 3: В случай, че вариантите 1 и 2 са неправилни, какви данни и кога трябва да се подадат в Декларации 1 и 6 за този конкретен случай?

Отговор на НАП М-94-Н-66#2 от 13.05.2013 г. определя следното относно изложената фактическа обстановка:

  1. Задълженото лице (работодателят) следва да подаде до 25 февруари две декларации: Декларация образец №1 с попълнени всички необходими данни от декларацията, свързани с начисляването на възнагражденията, включително начисления месечен данък по чл.42 от ЗДДФЛ и Декларация образец №6 само с дължимите осигурителни вноски във връзка с начислените възнаграждения
  2. След изплащане на 10 март на начислените за месец януари трудови възнаграждения, работодателят следва да подаде Декларация образец №6 в срок до 25-о число на месец април  само за авансово удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.

Пълния отговор на НАП , на запитването за изпълнение на Наредба Н-8 след 01.01.2013 година, ще намерите тук.


Виж още документи


Коментари са забранени.