Условия за обновяване

ПАСОСС, специални условияВНИМАНИЕ!

Тази версия е безплатна – цена 0 лв на работно място, при лицензирана версия 200518.0.

 


Цени на по-стари версии(всяка следваща, спрямо предходната) :

200518.0 – 25 лв на работно място;
200416.0 – 25 лв на работно място;
200106.0 – 299,00 лв, еднократно;
190715.0 – 99,00 лв на работно място;
190520.0 – 49.00 лв. за първо работно място и 25.00 лв. за всяко допълнително;
190401.0 – 99.00 лв. за първо работно място и 49.00 лв. за всяко допълнително;
190211.0 – 325 лв. за първо работно място и 249 лв. за всяко допълнително;
190102.0 – 299 лв. за първо работно място и 199 лв. за всяко допълнително;
180720.0 – 199 лв. за първо работно място и 129 лв. за всяко допълнително; 
180613.0 – 299 лв. за първо работно място и 129 лв. за всяко допълнително;
180103.1 – 199 лв за първо работно място и 129 лв за всяко допълнително;
171127.1 – 49 лв. на работно място;
170208.1 – 300 лв за едно работно място,  49 лв. за всяко допълнително,
                 при лицензирана версия 161107.1;
170116.1 – 300 лв за едно работно място, 100 лв за всяко допълнително;
161107.1 – 99 лв за всяко работно място;
160421.1 – 75 лв. за всяко работно място;
160317.1 – 29 лв за всяко работно място;
160201.1 – 199 лв. за всяко работно място;
160102.1 – 299 лв. за всяко работно място;
150401.2 – 99 лв. за едно работно място и 25 лв за всяко следващо;
150401.2 – 59,00 лв за първо работно място и добавка от 39,00 лв за всяко следващо;
150223.1 – 99,00 лв за първо работно място и добавка от 49,00 лв за всяко следващо;
150202.1 – 99,00 лв за първо работно място и добавка от 49,00 лв за всяко следващо;
150123.1 – 69,00 лв за първо работно място и добавка от 49,00 лв за всяко следващо;
150113.1 – 249 лв. Цена на версия 140320.1 е 29 лв на работно място;
140306.1 – 49 лв за еднофирмена версия и  59 лв за всички останали;
140206.1 – 159 лв за първо работно място и добавка от 29 лв за всяко следващо.

Всички цени са без ДДС.


БЕЗПЛАТНА ЗА АБОНАТИ


Регистрационен ключ се получава САМО при липса на задължения.

Справка за издадените фактури и получените плащания можете да направите в работно време  на телефон 070017353.

Отказвам се, за да проверя плащанията Нямам задълженния, искам да изтегля версията

 

Коментари са забранени.